Ana sayfa » Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu
Bitcoin nedir

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu
Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu ; Estonya hükümeti Blok-Zincir teknolojisini sağlık, bankacılık ve hatta vatandaşlarının yönetime katılmalarını sağlamak için kullanmayı planlamaktadır. Vatandaşlarına Blok-Zincir tabanlı ilk elektronik-oylama sistemini getirmiştir.

Sayıca en çok kripto paraya ev sahipliği yapan ve dünya Bitcoin ticaret hacminin lideri Amerika Birleşik Devletleri’dir. Pek çok ülke, kripto paraların yasal düzenlenmesi ve regüle edilmesi konusunda Amerika’nın alacağı tavrı ve yaklaşımlarının sonuçlarını beklemektedir.

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu

Danimarka, nakit kullanımını kaldırmak ve dijital para birimine geçmek isteyen ülkelerdendir. Kendi merkez bankasından da tamamen vazgeçmeden, Bitcoin ve itibari dijital parasını beraberce günlük yaşamda kullanmayı planlamaktadır. Danimarka Merkez Bankası, Bitcoin’in bir para olmadığını, bu sebeple regüle etmeyeceklerini açıklamıştır. Ülkede pek çok Bitcoin yenilikçi şirket kurulmaktadır.

İsveç de Danimarka gibi, nakit kullanımını kaldırmak isteyen ülkelerdendir. İsveç merkez bankası Riksbank’ın negatif faiz uygulamasından etkilenmemek için, İsveç vatandaşları Bitcoin’i kullanabilmektedirler, bu sayede servetlerini koruyabileceklerdir. İsveç Finansal Denetleyici Otoritesi, Bitcoin’i ödeme metotu olarak yasallaştırmıştır.

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu; Samsung ve LG gibi dev teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan Güney Kore’de, Bitcoin’i düzenleyen bir yasa olmamasına rağmen, Bitcoin bir ödeme metotu olarak kabul görmüştür ve her geçen gün yaygınlığı artmaktadır. Güney Kore, Bitcoin konferanslarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Hollanda Arnhem, adeta bir Bitcoin şehridir. Şehirde 100’den fazla, Bitcoin’le alışveriş yapılabilen mekanlar vardır. Hollanda bankaları, Blok-Zincir metotuyla kendi teknolojilerini geliştirip, masrafları azaltmak için kullanmanın yollarını araştırmaktadırlar.

Finlandiya Merkezi Vergi Kurulu, Bitcoin’i bir finansal servis olarak tanımlamış, Bitcoin’i ve teminini katma değer vergisinden muaf tutmuştur.

Kanada da pek çok Bitcoin yenilikçi şirkete ev sahipliği yapar. Uzun tartışmalar sonunda Bitcoin, kara para aklama ve terörün finansmanı mücadelesi yasası kapsamında düzenlenmiştir.

Birleşik Krallık pek çok Bitcoin ve Blok-Zincir yenilikçi şirketlerine ev sahipliği yapar. Bitcoin’e özel para muamelesi yapılır, Bitcoin’le yapılan alışverişlere katma değer vergisi uygulanır.

Avustralya Bitcoin’e uyguladığı çifte vergilendirmeyi kaldırmıştır, ancak Bitcoin için özel bir düzenleme yapılmamıştır. Avustralya, Bitcoin’i emtia olarak değerlendirmektedir.

Avustralya Borsası Blok-Zincir teknolojisini test etmektedir. Avustralya Postası, servislerini iyileştirmek amacıyla, dijital kimlikleri Blok-Zincir metotuyla yapmayı hedeflemektedir.

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu

Bitcoin Düşmanı 5 Ülke,Bitcoin’in Yasal Statüsü

İzlanda Merkez Bankası, Mart 2014’te Bitcoin satın almanın İzlanda Kambiyo Yasasına aykırı olduğunu açıklamıştır.

Bangladeş, Bitcoin’i yasal bir para olmadığı ve kullanıcılarını finansal tehlikelere atabileceği için yasaklamıştır.

Bolivya Merkez Bankası, “bir hükümet veya yetkili birimler tarafından çıkartılmayan ve kontrol edilmeyen paraları kullanmak yasal değildir” gerekçesiyle Bitcoin’i yasaklamıştır.

Ekvador, kendi elektronik parasını çıkartmak için çalıştığından, rekabeti önlemek için Bitcoin’i yasaklamıştır.

Tayland Merkez Bankası, Temmuz 2013’te Bitcoin için bir yasa olmadığından dolayı, kullanımının yasal olmadığını duyurmuştur.

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu

25 Kasım 2013’te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bitcoin’le ilgili bir açıklama yapmıştır. Açıklamada, dijital para Bitcoin’in, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında olmadığını ve elektronik para olarak değerlendirilmediği için gözetim ve denetiminin mümkün olmadığını belirtilmiştir.

Bitcoin sisteminde kimliklerin bilinmemesi sebebiyle, Bitcoin’in yasadışı faaliyetlerde kullanılabileceği, değerinin aşırı oynak olması, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi, usulsüz kullanılabilmesi ve işlemlerin geri döndürülemez olmasının risklere açık olduğu da vurgulanmıştır.

Bitcoin’in vergilendirilmesi tartışması, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de devam etmektedir.

Merkezi olmaması sebebiyle sadece Türkiye’yi kapsayacak bir vergilendirme sisteminin mümkün olamayacağını düşünenler olduğu gibi, Bitcoin’in yasal statüsünü belirledikten sonra vergilendirmenin değerlendirilebileceğini düşünenler de vardır

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu
Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu

Blockchain Teknolojisinin Felsefesi

Tarih boyunca veri kayıtlarının hizmet etiği önemli ihtiyaçlardan birisi, büyümekte olan topluluklar içinde düzenin sağlanması olmuştur. Büyümekte olan toplumlarda, birbirini tanımayan kişi ve yapılar arasındaki ilişkilerin kurallara bağlı hale getirilmesi ve bu kuralların kayıtlara geçirilmesi her zaman büyük önem taşımıştır. Temel olarak günümüze dek kurulan pek çok organizasyon, dernek, vakıf, şirket ve hata devletler bu kayıtları oluşturmak, düzenlemek ve işletmek için yine topluluklar ve toplumlar tarafından kurulmuştur.

2008 yılında Lehman Brothers’ın ilasından sadece iki ay sonra ortaya çıkan ve daha önce de belirtiğimiz gibi kimliği hâlâ gizliliğini koruyan Satoshi Nakamoto takma adlı kişi veya grubun yayınladığı “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi” başlıklı teknik çalışma, her ne kadar bir dizi matematiksel ve teknolojik uygulamayı bizlere sunsa da, aslında makalede verilen temel mesaj, mealen şöyledir: “Ey insanlar! Birbirinizi tanıyın veya tanımayın, artık merkezi yapılara ihtiyaç duymadan güvenli bir veri kayıt sistemi kurmak mümkün. Bu sistem, matematik ve teknolojinin imkanlarını kullandığı için manipüle edilemez ve bozulamaz.”

Bitcoin dünya ülkeleri ve Türkiye de durumu